Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

אפיקי מגנים
afikey meganim
יהודה אריה פפויפר

המחבר כנס לספרו את כל ההלכות בנוגע לכשרות דגים עם המקורות ובתוספת ביאורים נרחבים. בסופו קונטרס בנוגע לכשרות דג ה''קינגקליפ'' המצוי בדרא''פ עם מכתבים מגדולי ישראל בנידון
מחיר משוער*
 • Halacha by Topic
 • $18
 • $11
 • על הלכות סנפיר וקשקשת
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 167
 • 25
 • 700
 • כר' קשה