Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

דילמות רפואיות ופתרונן ההלכתי
Dilemot Refu'iyot U'Fitronan HaHilchati
עדי כהן

נושאים בהלכה ורפואה, דן בהיבט הרפואי בתועלת ובנושא ההלכתי ע''פ ראיות מהתורה והפוסקים
מחיר משוער, ניתן להשיג אצל המו''ל בלבד*
 • Halacha by Topic
 • $30
 • $11
 • נידונים בהלכה ורפואה
 • -
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 375
 • 23
 • 750
 • כר' קשה