Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

שערי תורה הבית
Shaarei Torah habayit
יהודה טשזנר

קיצור הלכות המצויות בבית היהודי לבני אשכנז ועם ציונים לבני ספרד
כולל חידושי טכנולגיה , הגעלת כלים, בשר בחלב, עניני ממון המצויים ועוד מבואר ומתומצת בשפה קולחת עם פסקי הלכה למעשה
 • Halacha by Topic
 • $18
 • $11
 • הלכה למעשה לבית יהודי
 • פלדהיים
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 354
 • 23
 • 800
 • כר' קשה