Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

רבינו יהונתן הכהן מלוניל
Rabenu Yonatan Milonil
שמא יהודה פרידמן

יוצא לאור ע"פ שני כתבי יד וקטעים מן הגניזה עם מבוא והערות
הספר משומש במצב מצויין
 • בבא קמא
 • 110
 • 35
 • על המשנה והרי"ף מסכת בבא קמא
 • הוצאת ספרים פלדהיים
 • ירושלים- ניו יורק
 • תשכ"ט
 • 1
 • 400
 • 25
 • 1000
‫ פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל על המשנה והרי"ף מסכת בבא קמא : יוצא לאור על פי שני כתבי יד וקטעים מן הגניזה עם מבוא והערות / ירושלים : ניו יורק פלדהיים, תשכ"ט.