Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

המראות והמרכבה
Hamarot Vehamerkava
ישראל שניאור אוראל אזולאי

חלק א'- פירוש מרכבת יחזקאל הנביא ע"ה, חלק ב'- ספר העיון
בו המחבר הקדוש מסביר מראת הנביא ובהסברם הוא מגלה טפח ומכסה אלפים.
 • נ"ך
 • 80
 • 45
 • לרבינו חמאי גאון
 • רב חמאי גואן
 • ידיד הספרים
 • ירושלים
 • תשפ
 • 1
 • 250
 • 25
 • 750