Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ספר הכוזרי לרב יהודה הלוי
Sefer Hakuzari
יהודה הלוי

ונלוה אליו הכוזרי המפורש, מאת הרב מרדכי גניזי
יוצא לאור במהדורה מחודשת ומנוקדת באותיות מאירות עיניים
 • אמונה
 • 80
 • 45
 • הכוזרי מפורש
 • מרדכי גניזי
 • יעקב גניזי
 • בני ברק
 • תשעז
 • 1
 • 400
 • 25
 • 850
‫ הכוזרי / רבי יהודה הלוי ; ונלוה אליו הכוזרי המפורש, מאת הרב מרדכי גניזי ; יו"ל במהדורה מנוקדת... [ע"י] יעקב גניזי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ כוזרי - תשע"ד (בני ברק) ‬ ‫ כוזרי המפרש ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהד’ חדשה מנוקדת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : י. גניזי, תשע"ד. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [11], תי ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בניקוד ‬ ‫ פנים הכוזרי ו"הכוזרי המפורש" - עמוד מול עמוד ‬ ‫ ע’ [שפג]-שצט: תמצית הרעיונות שבספר הכוזרי : ערוך לפי נושאים ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "לסדרו מחדש, בפיסוק וקיטוע..." (דברים אחדים למהד’ החדשה).