Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פרוש המלבים המנקד
Perush Hamalbim Al Hatora
רבנו מאיר ליבוש המלבי"ם

המכילתא הספרא והספרי גם הם מנוקדים
במהדורה זו נוספו מראי מקומות, פיענוח ראשי תבות ועוד הוספות
 • פרשיות התורה
 • פירוש על התורה
 • 260
 • 35
 • השלם על התורה
 • מ. זאב- הוצאת חורב
 • ירושלים
 • תשע
 • 3
 • 1500
 • 25
 • 3400
‫ מלבי"ם, מאיר ליבוש, 1809-1879 ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [פירוש המלבי"ם] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פרוש המלבי"ם המנקד השלם על התורה : ספר התורה והמצוה והוא פרוש יקר על חמשה חומשי תורה / מאיר ליבוש מלבים. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : חורב, תש"ע 2010. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 3 כר’ ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ כרך א. בראשית, שמות-- כרך ב. הקדמה - איילת השחר, ויקרא-- כרך ג. במדבר, דברים, מגילות ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ מלבים, מאיר ליבוש. פרוש התורה -- באורים