Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פירוש הרוקח
Peyrush HaRokeach
אלעזר מווירמיזא

עם הערות מהרב חיים קנייבסקי
מהדורה שניה
 • חמש מגילות
 • 65
 • 25
 • על חמש מגילות
 • יואל קלוגמן
 • המהדיר
 • בני ברק
 • תשמה
 • 1
 • 445
 • 25
 • 990
מחבר: ‬ ‫ אלעזר בן יהודה, מגרמיזה, 1176 בערך-1238 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פירוש הרוקח על המגילות / לאחד מרבותינו בעלי התוספות... אלעזר מגרמייזא : אשר היה טמון בכ"י... ועתה יצא לאור... בהגהה ותיקון הרבה שבושים, ע"י שי"ח קניבסקי ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ פרוש הרוקח על המגלות ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : יו"ל ע"י י. קלוגמאנן, להשתבח בתהלתך [תשמ"ה] ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’ ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ התוכן: כר’ [א]. אסתר, שיר השירים, רות -- כר’ [ב]. איכה, קהלת ‬ ‫ אודות כת' א ‬ Bible. Five scrolls -- Commentaries -- 13th century. ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, 1928- ‬ ‫ קלוגמן, יואל בן אברהם ‬