Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אשי ישראל
Ishey Yisrael
אברהם ישעיה פויפר

עם מאות שאלות ותשובות מהגר"ח קנייבסקי
מהדורה מתוקנת
 • תפילה
 • --
 • --
 • דיני תפילה לכל ימות השנה
 • מכון נשמת אהרן ויעקב
 • ירושלים
 • תשס
 • 1
 • 768
 • 25
 • 1400
מחבר: ‬ ‫ פויפר, אברהם ישעיה ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר אשי ישראל : דיני תפילה לכל ימות השנה / מאת אברהם ישעיה פפויפר ; ונלווה אליו תשובות בעניני תפילה ממרן ... חיים קניבסקי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ אשי ישראל. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ מתוקנת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלם : מכון נשמת אהרן ויעקב, תש"ס, [2000]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 22, תשסה, [1] עמודים : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ ( הלכה למעשה לבית היהודי) ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ הלכה למעשה לבית היהודי. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער : שנת תשנ"ח ‬ ‫ ע’ [תשטו]-תשס"ה : שאלות ותשובות / מאת מרן ... חיים קניבסקי. תשנ"ח. עם שער מיוחד.