Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אוצר הכבוד
Otzar Hakavod
טודרוס אבולעפיה

מגלה צפונות נעלמות על אגדתא
מהדורה חדשה ומפוארת
 • אגדה
 • --
 • --
 • עם ביאור שבחי הכבוד
 • שמאי הירש
 • המהדיר
 • ירושלים
 • תשפ
 • 1
 • 459
 • 25
 • 850
מחבר: ‬ ‫ אבולעפיה, טודרוס בן יוסף, הלוי ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אוצר הכבוד : הוא פירוש וביאור... על אגדות הש"ס מסדר זרעים ומועד על דרך חכמה אמיתית... / אשר אזן וחקר... רבינו טודרוס הלוי... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ [נדפס מחדש]. ‬