Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ועד הבית בהלכה
Vaad Habayit Bhalacha
אברהם יהושע העשיל דרברמדיקר

 • הלכה לפי נושאים
 • $26
 • $8
 • כל דיני רכוש משותף
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשעו
 • 1
 • 517
 • 25
 • 1250
חבר: ‬ ‫ דרברמדיקר, אברהם יהושע העשיל מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ועד הבית בהלכה : כולל כל דיני ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף, דיני שימוש וחזקה בשטח המשותף, דיני נזיקין... ושאר הלכות... לבית המשותף / ... אברהם יהושע העשיל דרברמדיקר, אב"ד בבד"ץ נתיבות חיים, ירושלים... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : אברהם יהושע העשיל דרברמדיקר, תשע"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 22, תד עמודים : פקסימיל ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ שאלות ותשובות בקצרה עם מקורות וביאורים ‬ ‫ ע’ תצא-תקיז: ועד הבית על סדר שו"ע [חו"מ]: קסא-קסד, עם הפנים ‬ ‫ נושא ישן: בתים משתפים - נהול - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: שכנים - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: שאלות ותשובות - חבורים פופולריים ‬ Top.Subj. - Misc. Adjoining landowners (Jewish law) Responsa -- Popular works ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות שתפים בקרקע ‬ ‫ ספריה ‬ BAR Bar-Ilan U. ‫ לספריה ‬ BAR ‫ מספר מערכת ‬ 014169502