Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אוצר הכיפה
Otzar Hakippa
אריה דוד וסרמן

השתלשלות ההלכה על פי סדר הדורות
 • הלכה לפי נושאים
 • $30
 • $14
 • כיפות, כובעים ועטיפת הראש : הלכה ומנהג, חקר ועיון
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשעה
 • 2
 • 1507
 • 25
 • 1500
וסרמן, אריה דוד מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ אוצר הכיפה : כיפות, כובעים ועטיפת הראש : הלכה ומנהג, חקר ועיון / מאתי אריה דוד וסרמן ; חקר וערך: הרב עוזיאל שרעבי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ אוצר הכפה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : אריה דוד וסרמן, תשע"ה 2014. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים (61, תרכו; 38, תשפב עמודים) ; 25 ס"מ. ‬ Cont. ‫ התוכן: ‬ ‫ כרך א: 61, תרכו ע’. ‬ ‫ כרך ב: 38, תשפב ע’. ‬ ‫ כרך ב שער ט: השתלשלות ההלכה על פי סדר הדורות ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ כסוי ראש -- הלכה. ‬ ‫ כסוי ראש -- הלכה -- היסטוריה.