Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

ליקוטי הלכות
Likkutei Halacot
ישראל מאיר הכהן

בו נאסף... מסקנת הסוגיות להלכה... ע"פ פסקי הרמב"ם... גם העתקנו בצדו על כל סוגיא פירוש רש"י... גם הצגנו בסוף כל דף, בלשון קל וקצר כל הדינים היוצאים מדף הזה...
כתוב המילה "מוגה" בכתי"ק של החפץ חיים על העמוד ראשון. מצב הספר בינונוי
 • Halacha by Topic
 • Out of print or rare - Used copy
 • 500
 • 35
 • מסקנת הסוגיות להלכה מסדר קדשים
 • ישראל מאיר הכהן
 • Warsaw
 • 1899
 • 1
 • 106
 • 24
 • 500
 • כר' קשה
הספרים שבסדרה "3" הם ספרים ישנים שעמדו למכירה בעת הקטלוג. אם העותק שלנו כבר נמכר ניתן לחפש עבורכם עותק נוסף אצל אספנים או ניתן להזמין עותק פקסמליה.