Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

בים דרך
Bayam Derech
מיכל זילבר

במדבר, חג השבועות, שבת ראש חודש ותענית ציבור.
 • במדבר
 • 80
 • 45
 • במדבר
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשפב
 • 1
 • 308
 • 25
 • 650
מחבר: ‬ ‫ זילבר, יחיאל מיכל ‬‫ כותר: ‬ ‫ בים דרך - ד (במדבר) [משאב אלקטרוני] ‬‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [חמו"ל], תשפ"ב 2022 ‬‫ תיאור: ‬ ‫ ספרתי, קובץ PDF ‬