Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

ספר הגבאי
Sefer HaGabbai
דוד ספקטור

בספר מובאים כללים ומקצת הלכות במערכת היחסים המורכבת בין הגבאי לרב בית הכנסת,
לקהל המתפללים ולבעלי התפקידים השונים בבית הכנסת, כגון שליח הציבור ובעל הקורא
 • Halacha by Topic
 • $21
 • $14
 • מכון לרבני ישובים
 • Kiryat Arba
 • 2005
 • 1
 • 321
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ ספקטור, דוד אברהם, 1954-2013 ‬ Title ‫ ספר הגבאי / מאת הרב דוד אברהם ספקטור ; [עורך - ר' שמריה גרשוני]. ‬ Publication Area ‫ קרית ארבע : מכון לרבני ישובים, תשס"ה 2005. ‬ Phys.Description ‫ 321 ע' : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "בספר מובאים כללים ומקצת הלכות במערכת היחסים המורכבת בין הגבאי לרב בית הכנסת, לקהל המתפללים ולבעלי התפקידים השונים בבית הכנסת, כגון שליח הציבור ובעל הקורא". ‬ Subject-Topical Synagogues (Jewish law) Subject-Topical Synagogues -- Officers Added Person Name ‫ גרשוני, שמריה בן מנחם ‬ 751 Kiryat Arba (West Bank) place of publication