Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

הפסק בתפילה
Hefsek Batefilla
מזרחי, יעקב

אוצר פסקי הלכות בענין עניית דברים שבקדושה באמצע התפילה ושאר דיני הפסק בתפילה בענין טעות והנהגה נכונה בשעת התפילה
ספר חדש
 • Prayer and Liturgy
 • Halacha
 • --
 • --
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 204
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ מזרחי, יעקב בן בנימין מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [הפסק בתפלה] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ הפסק בתפילה : אוצר פסקי הלכות בענין עניית דברים שבקדושה באמצע התפילה ושאר דיני הפסק בתפילה... בענין טעות והנהגה נכונה בשעת התפילה : מלוקט מפסקי... רבינו עובדיה יוסף, המשנה ברורה, בן איש חי, כף החיים, אור לציון, תורת חכם ברוך, ילקוט יוסף, הלכה ברורה, דעת נוטה, פסקי תשובות... / נלקט ונערך... [ע"י] יעקב ב"ר בנימין מזרחי. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : יעקב מזרחי, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 16 עמודים לא ממוספרים, 20, רד עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ תפלה -- הלכה. ‬ ‫ הפסק -- הלכה. ‬ ‫ טעיות -- הלכה. ‬