Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

משניות ברורות משנת אשר
Mishnaot Beruru'ot Mishnat Asher
וסרמן, אשר

מסכת אבות עם ביאור בלשון קלה המדגישה את נושאי המשנה ופרטיה על פי פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ומפרשים נוספים הפירושים משובצים בלשון המשנה, עם ליקוטי פנינים פירושים מרבותינו גדולי הדורות
מהדורה חדשה
 • Avot
 • 40
 • 35
 • מסכת אבות
 • מפעל דרך ברורה
 • Bnei Brak
 • 2018
 • 1
 • 167
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
אבות. תשע"ח. בני ברק ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משניות ברורות : מסכת אבות עם משנת אשר : והוא ביאור... בלשון קלה... המדגישה את נושאי המשנה ופרטיה... על פי פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ומפרשים נוספים... הפירושים משובצים בלשון המשנה, [עם] ליקוטי פנינים : לקט פירושים... מרבותינו גדולי הדורות, מאורי המוסר והחסידות... / נערך ונסדר ... על ידי אשר וסרמן בן... אברהם בצלאל... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ משנת אשר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : מפעל דרך ברורה, תשע"ח. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ הפנים, פירוש רבי עובדיה מברטנורא ומשנת אשר - בניקוד ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ וסרמן, אשר בן אברהם בצלאל פרשן ‬