Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

דרך האתרים
Derech Ha'Atarim
מימון, אברהם בן נתן

בירור בהלכה בטכנולוגיה המתקדמת: מחשב, אינטרנט, דואר אלקטרוני, מצלמת רשת, ביטקוֹין, רובוטים, בית חכם, חישנים ועוד, על פי דיני ומשפטי התורה
מהדורא שניה
 • Halacha
 • Halacha by Topic
 • $33
 • $11
 • טכנולוגיית האינטרנט בראי ההלכה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 2
 • 1656
 • 25
 • 3000
 • כריכה קשה
מימון, אברהם בן נתן מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דרך האתרים : טכנולוגיית האינטרנט בראי ההלכה : בירור... בהלכה בטכנולוגיה המתקדמת: מחשב, אינטרנט, דואר אלקטרוני, מצלמת רשת, ביטקוֹין, רובוטים, בית חכם, חישנים ועוד, על פי דיני ומשפטי התורה... / אברהם מיימון הלוי... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ למהדורא שניה. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מימון, אברהם, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים (20 עמודים לא ממוספרים, 17, תשצח עמודים ; 5 עמודים לא ממוספרים, תשצט-א’תריד עמודים) ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מתחלק: יג פרקים של תקצירי ההלכות וחלק נוסף הכולל: קפד סימנים של תשובות ומחקרים, חקירות ובירורים ‬ Cont. ‫ מבוא - סקירה כללית -- תפילה ותלמוד תורה באמצעות האינטרנט -- ברכות, נדרים ושבועות - ב’מצלמת אינטרנט’ -- דיני אינטרנט בשבת -- מועדי ישראל בעידן אינטרנט -- השימוש באינטרנט בחול המועד -- האינטרנט במעגל החיים -- ענייני משפחה בעידן האינטרנט -- כשרות המטבח באמצעות האינטרנט -- דיני נזיקין וממונות ברשת האינטרנט -- הקניו הוירטואלי על פי משפט התורה -- דיני אונאה באינטרנט -- מטבע אינטרנטי - ביטקוין בראי ההלכה -- תכנים פסולים וחסימתם. ‬ ‫ הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית. ‬ ‫ מערכות דאר אלקטרוני -- הלכה. ‬ ‫ ביטקוֹין -- הלכה