Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

יסודות השיעבודים
Yesodot HaShibudim
יעקב שאול סגל

עניני שיעבוד וגביית חוב
מהדורה קמא
 • Jurisprudence
 • Talmudic Issues
 • --
 • --
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 535
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
סגל, יעקב שאול בן נתן דוד מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [יסודות השעבודים] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ יסודות השיעבודים : עניני שיעבוד וגביית חוב / מאת יעקב שאול בלאאמו"ר... נתן דוד סגל. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : יעקב שאול סגל, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 21 עמודים לא ממוספרים, תקיב עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ ערבות -- הלכה. ‬ ‫ גבית חובות -- הלכה. ‬ ‫ חדושים ופלפולים. ‬