Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תורה וחיים
Torah ve Haim
חיים פלאג’י

מערכות באגדה ודרושים עם תולדות המחבר
במצב טוב אבל עם נזק לכריכה, מהדורה שניה
 • Essays
 • Aggada
 • --
 • --
 • בהוספת ליקוטים מהגר"ח פלאג’י
 • לא ידוע
 • Bnei Brak
 • 1989
 • 1
 • 275
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ פלג’י, חיים בן יעקב ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תורה וחיים : אשר כולו אומר מעלת התורה ולומדיה... / למו"ר רבי חיים פאלאג’י, עם לקוטי תורה וחיים, והוא לקוטי מוסרים והנהגות על לימוד התורה הק’ מספרי רבינו המחבר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ לקוטי תורה וחיים ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : [מוציא לאור לא ידוע], תשמ"ט. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [26], רד; עא ע’ : פקס’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם שער נוסף ופקס’ מהשער המקורי: דפוס סלוניקי, תר"ו ‬ ‫ התאריך בשער: כסלו, תשמ"ט ‬ ‫ [7-11] הע’ בהתחלה: מתולדותיו ‬ ‫ עא הע’ בסוף: לקוטי תורה וחיים, עם שער מיוחד ‬ Local Subj. ‫ פלג’י, חיים בן יעקב. ‬ ‫ ‬