Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תולדות שמשון
Toldot Shimshon
שמשון חיים נחמני

על פרקי אבות / אשר אזן חקר וחבר... מוהר"ר שמשון חיים נחמני... ; ועתה עלה ובא לראשונה גבורת שמשון : אסופת כתבי יד ודפוסים נדירים / מרבינו... עם אגרות מרבינו האור החיים... ותלמידיו אשר כתבו לרבינו ולמשפחתו
מהדורה שלישית
 • Pirkei Avot
 • --
 • --
 • הרב שמעיה יצחק-הלוי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2012
 • 1
 • 600
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ אבות. תשע"ב. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תולדות שמשון : על פרקי אבות / אשר אזן חקר וחבר... מוהר"ר שמשון חיים נחמני... ; ועתה עלה ובא לראשונה גבורת שמשון : אסופת כתבי יד ודפוסים נדירים / מרבינו... עם אגרות מרבינו האור החיים... ותלמידיו אשר כתבו לרבינו ולמשפחתו [עורך ראשי - הרב שמעיה יצחק-הלוי ; עורך משנה - הרב יהודה בן דוד]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ גבורת שמשון ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ מדוייקת ומפוארת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : האוצר, ת’ולדות ש’משון ע’לה ב’דפוס [תשע"ב]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [12], מ, [2], שס, [3], קכו ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם פנים מסכת אבות בניקוד ‬ ‫ ע’ ט-לא (בספירה שניה): תולדות חייו של מהר"ר שמשון חיים נחמני ‬ ‫ [3], עב הע’ בסופו: גנוזות מכת"י רבינו : שו"ת, תפילות, שירים, קינות, אגרות ‬ ‫ ע’ [עג]-קכו בסופו: אגרות אור החיים ותלמידיו ; מכתבי מנטובה ; הספדים, קינות [על ר’ ש"ח נחמני, ההספד הראשון מאת ר’ ישראל בנימין באסאן] ‬ Local Subj. ‫ נחמני, שמשון חיים ‬ ‫ הספדים. ‬ ‫ רבנים -- אגרות. ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ נחמני, שמשון חיים ‬ ‫ בסן, ישראל בנימין ‬ ‫ הלוי, שמעיה יצחק ‬ ‫ אבן עטר, חיים בן משה אגרות ‬