Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אבני ציון
Avney Tzion
ציון חיימוב

ביאור על הלכות בשר בחלב מסודרים לפי סדר השו"ע ... תוך כדי משא ומתן ... ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו וקיצור פסקי הלכות
מהדורת קמא, ספר נוסף מאותו מחבר 12050
 • Halacha
 • Isser Ve Heter
 • 50
 • 75
 • המחבר
 • Bet Shemesh
 • 2015
 • 1
 • 600
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ חיימוב, ציון מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר אבני ציון : והוא ביאור ... על הלכות בשר בחלב מסודרים לפי סדר השו"ע ... תוך כדי משא ומתן ... ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו וקיצור פסקי הלכות ... / חיברתיו וערכתיו ... ציון חיימוב. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ על הכריכה: ספר אבני ציון - הלכות בשר וחלב ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ רמת בית שמש ב : ציון חיימוב, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 15 עמודים לא ממוספרים, 582 עמודים, 10 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער: תל אביב - בית שמש. ‬