Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

פרפראות לתורה
Parparaot LaTora
מנחם בקר

אמרות, מדרשים וסיפורים לנ"ד פרשיות התורה בחמישה ספרים
מהדורת חדשה
 • Humash
 • Bible
 • --
 • --
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1981
 • 5
 • 1462
 • 23
 • 2900
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ בקר, מנחם ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פרפראות לתורה : אמרות, מדרשים וסיפורים לנ"ד פרשיות התורה בחמישה ספרים... / מנחם בקר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ (ירושלים) : (קרית ספר), (1981). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כר’ : פורט’ ; 23 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ ספר א: בראשית. (1981). [8], 256 ע’. ‬ ‫ ספר ב: שמות (1981). [2], 245 ע’. ‬ ‫ ספר ג: ויקרא. (1983). [2], 278 ע’. ‬ ‫ ספר ד: במדבר. (1985). [3]- 332 ע’. ‬ ‫ ספר ה: דברים.הוצאת אמן, [1986]. 351 ע’. ‬ Local Subj. ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים.