Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אהל אבות
Ohel Avot
יהודה אייזנשטין

כשבעים מאמרים העוסקים בבנין האומה הישראלית, מלוקטים מדברי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, עם ביאורים הארות ועיונים בדבריהם.
מהדורת קמא
 • Humash
 • Essays
 • --
 • --
 • בנין האומה הישראלית, מאמרים בחומש בראשית
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 556
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ איזנשטין, יהודה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אהל אבות : ... מאמרים העוסקים בבנין האומה הישראלית, מלוקטים מדבריהם של רבותינו... עם ביאורים, הארות ועיונים בדבריהם / ... מאת יהודה בלאאמו"ר הגר"נ אייזנשטיין. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : ישיבת מיר, תשע"ח [2017]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 4 עמודים לא ממוספרים, 23, תקכו עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים : פקסימיל ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מאחורי השער: הודפס על ידי ישיבת מיר במסגרת תכנית ’ונכתב בספר’, לרגל מלאת מאתיים שנה לישיבה הק’ ‬ ‫ על הכריכה: מאמרים בחומש בראשית ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ אדם הראשון -- דור הפלגה -- דור המבול -- שם ועבר -- אבות -- אמהות -- ישמעאל ועשו -- יוסף והשבטים -- משה ואהרן -- מקדש ומשכן. ‬