Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

יריעות שלמה
Yeriot shlomo
שלמה מועלם

כולל פסקי דינים בהלכות ספר תורה תפילין ומזוזה עם ביאור שפת היריעה
מהד’ ד עם מלואים והוספות ‬
 • Sofrut
 • Halacha
 • --
 • --
 • הלכות ספר תורה תפילין ומזוזה ‬
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 1998
 • 1
 • 297
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ מועלם, שלמה ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ יריעות שלמה : כולל פסקי דינים בהלכות ספר תורה תפילין ומזוזה עם ביאור שפת היריעה ציונים ומקורות ומשא ומתן בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים...על ההלכות שבספר / מאת...שלמה מועלם... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ הלכות ספר תורה תפילין ומזוזה ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ד עם מלואים והוספות ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : ש. מועלם, ש’מ’ח’ת’י’ באומרים לי בית ה’ נלך <תשנ"ח>. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ [א]: רעט, [9], 16, [2], 24 ע’ ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ סת"ם -- הלכה