Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

דבר יעקב
Dvar Yaakov
יעקב שטיינהוז

יצא לאור על רוב המסתות שנלמדות בישיבות על הפרקים האחרונים שנלמדות לבקיות
 • Shas
 • Bava Kamma
 • 45
 • 35
 • בבא קמא
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 585
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
ליקוטים וביאורים מדברי... הראשונים והאחרונים על מסכת בבא קמא... / נלקט ונתבאר... ע"י יעקב בן... הג"ר דוב זאב שטיינהויז, ר"מ בישיבת קול תורה לצעירים. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ דבר יעקב - בבא קמא ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (י. שטיינהויז), תשס"א-תשס"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ ‫ (חלק ב): פרקים: ד, ה, ו, ח, ט, י. תשס"א. [13], תקפו ע’ ‬ ‫ אודות כת' א ‬ ‫ תלמוד בבלי. -- מסכת בבא קמא -- באורים. ‬