Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

הר יראה
Har Yera'e
הרב אריה פינקל

מאמרי דעת ומוסר על פרשיות התורה שנאמרו בהיכל הישיבה הקדושה ע"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצללה"ה.
ספר חדש
 • On the Torah
 • Ethics
 • 65
 • 50
 • על התורה
 • רבי משה מאיר ברנשטיין
 • המחבר
 • Modiin Elite
 • 2017
 • 2
 • 990
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה
‫ פינקל, אריה בן חיים זאב מחבר ‬ Title ‫ הר יראה : מאמרי דעת ומוסר על פרשיות התורה... / שנאמרו... ע"י... ראש הישיבה... רבי אריה פינקל ; נערך מרשימות רבנו... [ע"י] רבי משה מאיר ברנשטיין. ‬ 264 1 ‫ [מודיעין-עילית] : מכון הר יראה, תשע"ז [2017]. ‬ Phys.Description ‫ 2 כרכים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "לקראת יום השנה הראשון ו אב תשע"ז [2017]" ‬ Formated Contents N ‫ [א]: בראשית, שמות. [29], תקלח ע'. ‬ Formated Contents N ‫ [ב]: ויקרא, במדבר, דברים. [17], תנב ע'. ‬ Local Subject ‫ תנועת המוסר -- ספרות עיונית. Local Subject ‫ פרשת השבוע -- דרשות. Added Person Name ‫ ברנשטין, משה מאיר עורך ‬