Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

שבילי השידוך
Shvilei Hashiduch
אסתר רבקה טולידאנו

השקפה, הלכות, הכוונה, עצות, רעיונות, סגולות ותפילות, וראיונות מפי אנשי מקצוע ורבנים בענין שידוכים ואירוסין.
ספר חדש
 • Marriage
 • Women
 • 50
 • 50
 • הכוונה ברורה למציאת החתן ולתקופת האירוסין
 • המחבר
 • Modiin Elite
 • 2017
 • 1
 • 402
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
‫ טולדנו, אסתר רבקה מחבר ‬ Uniform Title ‫ [שבילי השדוך] ‬ Title ‫ שבילי השידוך : לכלה ולאם הכלה : הכוונה ברורה למציאת החתן ולתקופת האירוסין / אסתר רבקה טולידאנו. ‬ 264 1 ‫ [מודיעין עלית] : מנוף לבית היהודי, תשע"ז. ‬ Phys.Description ‫ 396 עמודים, 6 עמודים לא ממוספרים : איורים צבעוניים, פקסימילים ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ בכריכה קלה ‬ Summary, Etc. ‫ "השקפה, הלכות, הכוונה, עצות, רעיונות, סגולות ותפילות, וראיונות... מפי אנשי מקצוע ורבנים בענין שידוכים ואירוסין". -- מן המעטפת האחורית. ‬ Local Subject ‫ בחירת בן זוג -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים. Local Subject ‫ שדוכים -- הבטים דתיים -- יהדות -- מדריכים. Local Subject ‫ ארוסין -- הבטים דתיים -- יהדות. Local Subject ‫ שדוכים -- תפלות וברכות. Local Subject ‫ סגלות ורפואות.