Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

הליכות ביתה
Halichot Beita
דוד בר אושר

פסקי מרן ר' עובדיה יוסף מתוך ספריו טהרת הבית יביע אומר חזון עובדיה הליכות עולם
מהדורה ראשונה
 • Halacha
 • Nida
 • 49
 • 35
 • הלכות טהרת המשפחה
 • הרב עובדיה יוסף
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 445
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
בר-אֹשר, דוד מחבר ‬ Title ‫ הליכות ביתה : הלכות טהרת המשפחה, כולל הלכות לבני עדות אשכנז ; פסקי מרן [ר’ עובדיה יוסף]... מתוך ספריו: טהרת הבית, יביע אומר, חזון עובדיה, הליכות עולם / ... דוד בר אושר... ‬ Imprint ‫ ירושלים : דוד בר אושר, ת’שרה ע’לינו ש’כינת ה’שם [תשע"ה]. ‬ Descr. ‫ 17 עמודים לא ממוספרים, תכז עמודים, 1 עמוד לא ממוספר ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ ע’ א-ט בראשו: הספד על הרב עובדיה יוסף ‬ Local Subj. ‫ יוסף, עובדיה. טהרת הבית