Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

הלקח והליבוב
HaLekach Ve HaLivuv
אברהם שארר

עניני תפלין ובר מצוה
מהדורה קמא
 • Halacha by Topic
 • $12
 • $11
 • עניני תפילין ובר מצוה
 • המחבר
 • Brooklyn
 • 2014
 • 1
 • 136
 • 19
 • 600
 • כר' קשה
‫ שארר, אברהם בן גדליה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר הלקח והלבוב : עניני תפלין ובר מצוה / אברהם הלוי שארר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ברוקלין נ.י. : אברהם שארר, תשע"ד 2014. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, קכה עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים ; 19 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ קודם שער מקוצר. ‬