Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

הגדה שירת מרים, הלכה ממקורה ועוד
Hagada Shirat Miriam and more
יוסף צבי רימון

חלק הלכתי וחלק מחשבתי
איורים צבעוניים, טבלאותשני כרכים אפשר לקנות ביחד או כל אחד לחוד
 • הגדה של פסח
 • מועדים
 • --
 • --
 • ליל הסדר - כינור דוד
 • שלמה אברמוביץ ,מתן גלידאי
 • מוסד הרב קוק, מרכז הלכה והוראה
 • ירושלים
 • תשעא
 • 2
 • 759
 • 24
 • 2000
בנוסף יש להשיג ספרי הרב יוסף צבי רימון על שמיטה, ספירת העומר, ארבעת המינים, ברכת .המזון ועודטבלאות ההגדה ב. תרשימי ההגדה ג. קיצור הלכה. החלק המחשבתי: מבנה ההגדה, פשוטם של מקראות. עיון מחשבתי. מקור ההגדה. נושאים לדיון. חידות והפעלות..." ‬ ‫ (ב): הלכה ממקורה : ליל הסדר כינור דוד: להבין... את היסודות של כל ענייני הסדר, דרך המקורות ועד ההלכות למעשה