Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

שיחות עם הרב שלמה הופמן
Sihot Im HaRav Shlomo Hoffman
שלמה הופמן

תולדות חיים -- התמודדות עם ידיעות מזעזעות -- רגישות לחטא והאופטימיות שבתשובה -- יסוד התשובה - "מתייצב על דרך הטוב" -- ההתמודדות עם החטא -- רגשות אשמה -- הורים ומחנכים - לעודד ולא להכשיל
יסודות המודעות -- 'מודעות' מרבי אייזיק שר זצ"ל -- הקושי להכיר את היצרים -- ביקורת עצמית -- הזדהות עם הטוב והזדהות עם הרע -- 'מודעות' מהרמב"םמהדורה קמה
 • Ethics
 • Education
 • 82
 • 35
 • על מודעות והתמודדות
 • מאיר שמחה שטיין
 • העורך
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 385
 • 25
 • 1000
 • כריכה רכה
‫ הופמן, שלמה בן צבי יוסף מחבר ‬ Title ‫ שיחות עם הרב שלמה הופמן : על מודעות והתמודדות / בעריכת מאיר שמחה שטיין. ‬ Imprint ‫ ירושלים : מאיר שמחה שטיין, תשע"ו [2016]. ‬ Phys.Description ‫ 385 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ תולדות חיים -- התמודדות עם ידיעות מזעזעות -- רגישות לחטא והאופטימיות שבתשובה -- יסוד התשובה - "מתייצב על דרך הטוב" -- ההתמודדות עם החטא -- רגשות אשמה -- הורים ומחנכים - לעודד ולא להכשיל -- יסודות המודעות -- 'מודעות' מרבי אייזיק שר זצ"ל -- הקושי להכיר את היצרים -- ביקורת עצמית -- הזדהות עם הטוב והזדהות עם הרע -- 'מודעות' מהרמב"ם. ‬ Local Subject ‫ הופמן, שלמה בן צבי יוסף ‬ Local Subject ‫ הופמן, שלמה בן צבי יוסף -- ראיונות ‬ Local Subject ‫ שר, חיים יצחק איזיק ‬ Local Subject ‫ חטא -- יהדות. ‬ Local Subject ‫ התמודדות בחיים, מימניות -- הבטים דתיים -- יהדות. ‬ Local Subject ‫ מודעות עצמית -- הבטים דתיים -- יהדות.