Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מקראי קודש
Mikraei Kodesh
משה הררי

הלכות חודש אלול וראש השנה, בתוספת תשובות מאת גדולי הדור לבעיות שהתעוררו בזמננו, לאשכנזים ולספרדים ,יש כרכים נוספים על הלכות כל המועדים
מהדורה ב', יצאו כרכים על כל המועדים
 • מועדים
 • ראש השנה
 • 60
 • 45
 • הלכות ראש השנה
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשעו
 • 1
 • 616
 • 25
 • 1600
הררי, משה בן יעקב ‬Title ‫ מקראי קודש : הלכות ראש השנה : הלכות חודש אלול וראש השנה, בתוספת תשובות מאת גדולי הדור לבעיות שהתעוררו בזמננו, לאשכנזים ולספרדים / ערך... משה הררי, ישיבת מרכז הרב. ‬Varying Form Title ‫ מקראי קדש - הלכות ראש השנה ‬Varying Form Title ‫ הלכות ראש השנה ‬Edition Statement ‫ מהד' ב ‬Publication Area ‫ ירושלים : (מ. הררי), תשס"ח. ‬Phys.Description ‫ [20], תריא, [5] ע' : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬Subject-Topical ‫ ראש השנה -- הלכה.‬Subject-Topical ‫ אלול (חודש) -- הלכה.‬Subject-Topical ‫ רבנים -- אגרות.‬