Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

פעולת השכיר
Peulat Hasachir
יעקב עמאר

מו הע' בסופו: יגיעת השכיר : חידושים, ביאורים והערות בדיני בל תלין והמסתעף, מהמחבר
מהדורה קמא
 • Jurisprudence
 • --
 • --
 • דיני איסור הלנת שכר וקיום מצות ביומו תתן שכרו, עם ביאורים ומקורות והערות בשם "נתיב השכיר"
 • המכון למחקר תורני שע"י ישיבת תורה והוראה בת"א
 • Safed
 • 2005
 • 1
 • 277
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ עמאר, יעקב בן משה ‬ Uniform Title ‫ [פעלת השכיר] ‬ Title ‫ פעולת השכיר : דיני איסור הלנת שכר וקיום מצות ביומו תתן שכרו, עם ביאורים ומקורות והערות בשם "נתיב השכיר" / חובר... ע"י יעקב ב"ר משה עמאר, ר"מ ישיבת האר"י, שע"י מוסדות "יתד התשובה", צפת. ‬ Varying Form Title ‫ יגיעת השכיר ‬ Publication Area ‫ צפת : (המכון למחקר תורני שע"י ישיבת תורה והוראה בת"א), תשנ"ה [1994]. ‬ Phys.Description ‫ [8], 160, נו, [44] ע' ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ מו הע' בסופו: יגיעת השכיר : חידושים, ביאורים והערות בדיני בל תלין והמסתעף, מהמחבר ‬ Local Subject ‫ הלנת שכר -- הלכה.