Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

הליכות שני
Halichot Shani
שמריהו יוסף נסים קרליץ

הליכות חיים ואמרות מוסר : מסודר על פי פרקי אבות
מהדורה קמא
 • Avot
 • Ethics
 • 63
 • 35
 • הליכות חיים ואמרות מוסר על פי פרקי אבות
 • עורך: אברהם ברנשטין
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2015
 • 1
 • 310
 • 25
 • 900
 • כר' קשה
הליכות שני : הליכות חיים ואמרות מוסר : מסדר על פי פרקי אבות / ממרן... רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ ; העורך: אברהם ברנשטין. ‬ 264 1 ‫ בני ברק : אברהם ברנשטיין, תשע"ה [2015]. ‬ Phys.Description ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, שי עמודים : פקסימיל ; 25 ס"מ. ‬