Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

שבח יקר
Shevach Yakar
שמואל הלוי הורוויץ

קיצור הלכות תפילין, מנהגי בר מצוה וקריאת התורה עפ"י מנהגי חב"ד
מהדורה שישית
 • Shas
 • Habad
 • 53
 • 35
 • קיצור הלכות תפילין, מנהגי בר מצוה וקריאת התורה
 • המחבר
 • Brooklyn
 • 2006
 • 1
 • 254
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
שבח יקר : והוא קיצור הלכות תפילין, מנהגי בר מצוה וקריאת התורה עפ"י מנהגי חב"ד / נערך ע"י שמואל הלוי הורוויץ. ‬ Edition Statement ‫ הוצאה ו עם הוספות. ‬ Publication Area ‫ ברוקלין, נ.י. : ש.ה. הורוויץ, ע'ת' ל'ח'נ'נ'ה' כ'י' ב'א' מ'ו'ע'ד' [תשס"ו] 2006. ‬ Phys.Description ‫ 254, [2] ע' : איורים, פקסימילים ; 24 ס"מ. ‬