Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

ויכוחא רבה
Vikucha Raba
יעקב מקידאן

בין החסיד להמתנגד : פולמוס על דרכה של החסידות, חסידים אנו במה?
מהדורה מוערת ומתוקנת
 • Habad
 • Hassidut
 • 64
 • 35
 • בין החסיד להמתנגד : פולמוס על דרכה של החסידות
 • מכון הספר - תפארת רפאל
 • Lod
 • 2014
 • 1
 • 310
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
ויכוחא רבה : בין החסיד להמתנגד : פולמוס על דרכה של החסידות, חסידים אנו במה? / מאת הר"י מקידאן, חסיד הצמח צדק. ‬ Edition Statement ‫ מהדורה מוערת ומתוקנת. ‬ 264 1 ‫ לוד : מכון הספר - תפארת רפאל, תשע"ד [2014]. ‬ Phys.Description ‫ 310 עמודים ; 25 ס"מ. ‬ במהד' קודמות מופיע בשער: אשר היה בין הני תרי גברא... מוה’ בנימין זאב מק"ק סלונים תלמיד הגאון מווילנא ; והשני... מוהר"ר יוסף מנעמירוב תלמיד הרב... לוי יצחק מבארדיטשוב ‬ General Note ‫ כולל גם: מצרף העבודה ומשיבת נפש (נוסחים דומים בהם הופיע הויכוחא רבה) ‬ General Note ‫ "העריכה... בידיו... של הרב שמואל שי' רסקין... ; את כתב היד המציא לנו החוקר החסידי הרב נחום שי' גרינוולד... וערך השוואה מדוקדקת... ציונים והערות... ; נספח... מאמר הרב יהושע שי' מונדשיין אודות הספר ומהדורותיו השונות... (פתח דבר) ‬ General Note ‫ על פתח דבר חתום: הרב אברהם אלאשוילי, עורך ראשי ויו"ר מכון הספר - תפארת רפאל ‬