Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

תשובות רבנו אלעזר מוורמייזא - הרוקח
Tshuvot Harokeach
אלעזר מוורמייזא

בהנהגת התשובה ודרכיה, מנוקד, מפורש ומבואר, בתוספת מבוא, עיונים ובירורים
מהדורה קמא
 • תשובה
 • 72
 • 35
 • בהנהגת התשובה ודרכיה
 • יעקב ישראל סטל
 • המהדיר
 • ירושלים
 • תשעד
 • 1
 • 210
 • 25
 • 700
אלעזר בן יהודה, מגרמיזה מחבר ‬Uniform Title ‫ [תשובות רבנו אלעזר מגרמיזה] ‬Title ‫ תשובות רבינו אלעזר מוורמייזא : הרוקח : שיר מחורז, בהנהגת התשובה ודרכיה, מנוקד, מפורש ומבואר, בתוספת מבוא, עיונים ובירורים ומפתחות, יוצא לאור לראשונה ע"פ כתב יד / ... על ידי יעקב ישראל בן הרב שמואל דב סטל. ‬Imprint ‫ ירושלים : י. י. סטל, תשע"ד 2014. ‬Phys.Description ‫ 9 עמודים לא ממוספרים, 37 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, רח עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. סטל, יעקב ישראל עורך ‬