Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

אוצר המדרשים - נ"ך
Otzar HaMedrashim - Neviim Ketuvim
נפתלי גרינבוים

מלוקט מכל המדרשים וספרי חז"ל ‬
מהדורה מנוקדת
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • מכון המדרש
 • Jerusalem
 • 2011
 • 3
 • 720
 • 25
 • 2200
 • כריכה קשה
‫ תנ"ך. נ"ך. תשס"ו. ירושלים ‬ ‫ אוצר המדרשים : (נביאים וכתובים)... : כולל לקוט מדרשי חז"ל המתרצים ומסבירים דברים... בפסוקי הנ"ך... / מלוקט, ערוך ומסודר... מנאי נפתלי בן... הרב ישראל מ. גרינבוים ; עם צוות חברי מכון המדרש שע"י חברת תפארת בחורים בארץ ישראל. -- (י-ם) : מכון המדרש שע"י חברת תפארת בחורים, [תשס"ו]-. ‬ ‫ כר' ; 25 ס"מ