Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

ערוך השלחן
Aruch HaShulchan
יחיאל מיכל אפשטיין

הוצאה חדשה ומאירת עינים עם פסקי משנה ברורה
בהגהה בתוספת פיסוק בפתיחת ר"ת ומראי מקומות עם פסקי משנה
 • Halacha
 • --
 • --
 • -
 • -
 • עוז והדר
 • Jerusalem
 • תשסו
 • 13
 • 8000
 • 24
 • 13000
 • כריכה קשה
‫ אפשטין, יחיאל מיכל בן אהרן ‬ ‫ ערוך השלחן : ... בו יבואר כל הדינים והלכות הכתובים בשלחן ערוך... עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים, וכל דין... ביארתי במקומו... / ממני יחיאל מיכל בהרב ר' אהרן הלוי עפשטיין... בק' נאווהרדק... ; בהגהה... בתוספת פיסוק... בפתיחת ר"ת ומראי מקומות... עם פסקי משנה ברורה. -- בית שמש : עוז והדר, תשס"ו. ‬ ‫ 13 כר' ; 25 ס"מ.