Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

נפש החיים
Nefesh Hachaim
חיים מוואלאזין

ביאור משיבת נפש : המתחלק לב' ראשים ביאור בקצרה על עיקר דברי הספר והרחבת ביאור על ענינים הנוגעים לכל פרק
 • Ethics
 • 90
 • 35
 • עם פירוש משיבת נפש
 • ראובן לויכטר
 • המהדיר
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 748
 • 25
 • 1200
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ חיים בן יצחק, מוולוז'ין, 1749-1821 ‬ Title ‫ נפש החיים : שער א : עם ביאור משיבת נפש : המתחלק לב' ראשים ביאור ... הרחבת ביאור ... / מאת ראובן לויכטר. ‬ Varying Form Title ‫ ביאור משיבת נפש ‬ Varying Form Title ‫ באור משיבת נפש ‬ Varying Form Title ‫ משיבת נפש ‬ Publication Area ‫ ירושלים : ר. לויכטר, תשס"ח. ‬ Phys.Description ‫ [2], III,‏קמד, [1] ע' ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ עם הפנים. ‬ Subject-Name ‫ חיים בן יצחק, מוולוז'ין, 1749-1821 ‬ Subject-Topical Jewish ethics -- 19th century Subject-Topical Jewish philosophy -- 19th century Subject-Topical Cabala -- 19th century Added Person Name ‫ לויכטר, ראובן ‬