Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

אסופות
Asufot
בניהו מאיר

בספר זה נכללו מחקרים בספרי ההלכה שלמרן רבי יוסף קארו
במלאות חמש מאות שנה להולדת מרן רבי יוסף קארו
 • Journals and Newspapers
 • Jewish Studies
 • 84
 • 35
 • ספר שנה למדעי היהדות-ספר ג
 • יד הרב נסים
 • Jerusalem
 • 1989
 • 1
 • 478
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מאמרים מאת מאיר בניהו, יצחק טברסקי, ישראל תא שמע ועוד [אספות (יד הרב ניסים [כתב עת]] ‬ Title ‫ אסופות [כתב עת] ספר שנה למדעי היהדות של יד הרב ניסים. ‬ Var. Title ‫ ספר השנה למדעי היהדות [כתב עת] ‬ Imprint ‫ ירושלים : בית ההוצאה שליד הרב ניסים, תשמ"ז. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ יהדות ‬ Add.Entry ‫ בניהו, מאיר עורך 1981-1986 ‬ Add.Entry ‫ יד הרב ניסים ‬