Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

המפתח לתלמוד בבלי
Hamafteach Letalmud HaBavli
דניאל רטר

ספר מראה מקומות שנועד לאפשר ללומדי המשנה והתלמוד למצוא נושאים, סוגיות, הלכות, פירושים, דרשות, פסוקי תנ"ך, ועוד
‫ המפתח הינו ספר חובה למעיין המבקש גישה ישירה ומהירה למראי מקומות, לנושא ללומד בקיאות, למחפש מושג או עניין בש"ס, למגיד שעורים, ולכל לומד ש"ס.
 • Reference Index
 • On the Shas
 • 118
 • 35
 • פלדהיים
 • Jerusalem
 • 2012
 • 1
 • 500
 • 29
 • 1800
 • כריכה קשה
לראשונה מאז חתימת הש"ס, בפרויקט אדיר ומושקע מוגש לכלל ישראל, המפתח - מפורט על כל המשניות ומסכתות הש"ס. המפתח מכיל כ-7700 ערכים עיקריים, 29000 ערכים משניים, 45000 מראי מקומות תלמודיים. ‬