Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

השעטנז להלכה ולמעשה
Hashatnez Halacha LeMaase
כהן אלחנן

והוא תמצית עיקרי הלכות כלאי בגדים, כולל הדינים הנוגעים למעשה... : נלקט ונערך... ממאות ספרי חידושים ושו"ת..
‫ ע’ [שה]-שפג: (חלק ב): השעטנז למעשה. "רשימה מפורטת של רוב פריטי הבגד השימושיים... (מבוא)
 • Halacha by Topic
 • $24
 • $11
 • א. כהן
 • Bnei Brak
 • 2008
 • 1
 • 424
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
חומרים... שמשתמשים בהם... בתעשיית הטקסטיל [ע"פ הא-ב]... גם באנגלית... הסבר על אופני הבדיקה... במעבדות לבדיקת שעטנז..." / ע"י אלחנן בלא"א רבי צדקיהו כהן. ‬