Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

קול יעקב
Kol Yaakov
יעקב חיים סופר

על הלכות סתו"ם ... בהדפסה שנייה הדפסנו אותו עם הש"ע ובארר הגולה ... עם כוונות הרש"ש לכתיבת תפילין וכו
מהדורה חדשה
 • Sofrut
 • Halacha
 • --
 • --
 • על הלכות סתו"ם
 • משפחת סופר
 • Jerusalem
 • 2012
 • 1
 • 300
 • 25
 • 1600
 • כריכה קשה
‫ סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו ‬ Title ‫ קול יעקב : על הלכות סתו"ם...עם הש"ע ובאר הגולה... / מאתי...יעקב חיים ח’ יצחק ברוך... ‬ Imprint ‫ (ירושלים) : (משפחת סופר), (חשס"ב) ‬ Gen. note ‫ בראש הספר צלום של שער מהדורה שניה שי"ל ע"י המחבר בשנת תר"ע. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ סת"ם -- הלכה. ‬ הלכה (מתחום יו"ד) -- פסיקה -- אחרונים. ‬ספר תורה (הלכה) ‬תפלין -- הלכה. ‬‫ מזוזה (הלכה)