Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

אגדת בראשית
Agadat Bereshit
רב

הגהות מהר"ם די לונזאנו, הערות [והקדמת] ר’ אברהם בן הגר"א, עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף, לר’ אליהו האיתמרי, אבי הנחל, לר’ חיים פאלאג’י,נחלת בנימין,לר’ בנימין עפשטיין, הערות לר’ שלמה באבער, ‬
מהדורה: ‬‫ במהד’ מפוארת, מוגהת ומנוקדת מסודרים ומוגהים וערוכים מחדש, ([ע"י] יונתן בלייער) ‬
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • יונתן בלייער
 • זכרון אהרן
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 400
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מדרש אגדת בראשית. תשע"א. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מדרש אגדת בראשית / חברו התנא רב חברו של שמואל ירחינאה... ; נדפס... בצירוף כל המפרשים על המדרש: הגהות מהר"ם די לונזאנו, הערות [והקדמת] ר’ אברהם בן הגר"א, עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף, לר’ יוסף זונדל מאיישישוק, ולא עוד אלא, לר’ אליהו האיתמרי, אבי הנחל, לר’ חיים פאלאג’י, נחלת בנימין, לר’ בנימין עפשטיין, הערות ותיקונים, לר’ שלמה באבער, מסודרים ומוגהים וערוכים מחדש, ([ע"י] יונתן בלייער). ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהד’ מפוארת, מוגהת ומנוקדת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלם : זכרון אהרן, תשע"א. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [5], 70, [3], קפח, 12, [8] ע’ : פקס" ; 26 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ התקבל לספריה ב-2010 ‬ ‫ הפנים - בניקוד ‬ ‫ "בתוספת מראי מקומות, פיסוק וקיטוע ופתיחת ר"ת והדגשת הקטעים על מה נסובו הדברים" (ע’ 12 בראשו) ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ בליר, יונתן ‬ ‫ לונזנו, מנחם בן יהודה די הגהות על מדרש אגדה בראשית ‬ ‫ אברהם בן אליהו, מוילנה הערות על מדרש אגדה בראשית ‬ ‫ חנוך זונדל בן יוסף עץ יוסף. מדרש אגדת בראשית ‬ ‫ אליהו בן אברהם שלמה, הכהן ולא עוד אלא ‬ ‫ פלג’י, אברהם בן חיים אבי הנחל ‬ ‫ אפשטין, בנימין בן שלמה זלמן נחלת בנימין ‬ ‫ בובר, שלמה הערות על מדרש אגדה בראשית ‬