Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

פעולת השכיר
Peulat HaSachir
יעקב עמאר

כולל תשלומי בעלי מלאכה מכל הסוגים ודיני תשלומי מטלטלים וקרקעות
מהד’ ב מתוקנת ומורחבת.
 • Halacha
 • Jurisprudence
 • --
 • --
 • דיני איסור הלנת שכר
 • המחבר
 • Safed
 • 2005
 • 1
 • 255
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
עמאר, יעקב בן משה ‬ Unif. Title ‫ [ספר פעלת השכיר] ‬ Title ‫ ספר פעולת השכיר : דיני איסור הלנת שכר ... עם ביאורים ומקורות והערות בשם נתיב השכיר / חובר ונערך ... ע"י יעקב ב"ר משה עמאר. ‬ Var. Title ‫ נתיב השכיר ‬ Edition ‫ מהד’ ב מתוקנת ומורחבת. ‬ Imprint ‫ צפת : י. עמאר, תשס"ה. ‬ Descr. ‫ [10], רנה, [6] ע’ : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ עמודים קעט-רלד כוללים ספרו: יגיעת השכיר. ‬ Top.Subj. - Misc. Hoshen mishpat.