Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

התרגשות הלב
Hitragshut Halev
יהושע צבי מיכל שפירא

דברי מוסר לעורר התרגשות הלב לעבודת ה
במהד’ ב מתוקנת
 • Ethics
 • Biography
 • 110
 • 35
 • ספר צבי לצדיק, ספר אמרות טהורות, מנחת שמואל
 • שמואל בן רבי יהושע
 • בן ציון הריס
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 319
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
צבי מיכל Title התרגשות הלב : [ובנוסף]: ספר צבי לצדיק : מכתבי קודש בדעת ויראת ה’ ; ספר אמרות טהורות : בעוון מחלוקת וסייגיו / להגה"ק רבי יהושע צבי מיכל שפירא... ; יוצא לאור ([ע"י המהדיר]: בן ציון הריס). ‬ Var. Title צבי לצדיק אמרות טהורות Edition במהד’ ב מתוקנת Imprint ירושלים : ([בן ציון הריס], רכסים), תשס"ט. Descr. [4], 73, שיח, [4] ע’ : פקס" ; 25 ס"מ. Gen. note מהדורת ברונר הפנים - בניקוד התרגשות הלב : דברי מוסר לעורר התרגשות הלב לעבודת ה’ ע’ [49]‏-73: פרקים מתולדות חייו של... המחבר... Contents ע’ [רנז]-רפא: מנחת שמואל : עצה... ברכה... לכל הבא לגשת אל הקודש / ... רבי שמואל בן רבי יהושע, אב"ד דק"ק דאלהינאוו... אשר הכין בשנת התבודדותו בעה"ק חברון בשנת תרט"ז Local Subj. שפירא, יהושע צבי מיכל. שפירא, יהושע צבי מיכל -- אגרות. מוסר -- ספרות עיונית -- תקופת האחרונים. מחלקת -- הבטים דתיים -- יהדות. רבנים -- אגרות. רבנים -- ישראל -- ירושלים -- ביוגרפיה. Add.Entry הריס, בנציון שמואל בן יהושע זליג. מנחת שמואל