Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

רנת יצחק
Rinat Yitzchak
אברהם יצחק סורוצקין

הארות, ביאורים ופירושים על תפילה לשבת
 • Prayer and Liturgy
 • --
 • --
 • הארות, ביאורים ופירושים על תפילה לשבת
 • מכון לחקר הנביאים
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 258
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך כותר אחיד: [רנת יצחק - תפלה] כותר: רנת יצחק : הארות, ביאורים ופירושים על תפילה לשבת / מאת אברהם יצחק בלאאמו"ר... ברוך סורוצקין. ‬ מו"ל: [ויקליף] : (מכון לחקר הנביאים), תשס"ט. תיאור: 12, רנח ע’ ; 25 ס"מ. הערה: נדפס בישראל Local Subj. תפלות. סדור -- באורים. שבת -- תפלות וברכות.