Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מגילת אסתר
Megillat Esther
אליהו הכהן

ע"פ דנא פשרא אורה ושמחה ... ופירושים על כל "אל תקרי" שבמסכת ברכות וסדר מועד
סודר והוגה מחדש,כולל צילום שער המהד’ הראשונה משנת תקנ"ו.
 • Megillat Esther
 • Purim
 • 75
 • 35
 • ע"פ דנא פשרא אורה ושמחה .
 • תפארת
 • Jerusalem
 • 1989
 • 1
 • 231
 • 22
 • 400
 • כר' קשה
תנ"ך. אסתר. תשמ"ט. ירושלים כותר: ספר מגילת אסתר : ע"פ דנא פשרא אורה ושמחה ... ופירושים על כל "אל תקרי" שבמסכת ברכות וסדר מועד / אשר חבר הרב ... אליהו הכהן מק"ק אזמיר ... ‬ כותר נוסף: ספר מגלת אסתר מהדורה: ועתה נערך וסודר והוגה מחדש ... מו"ל: ירושלים : תפארת, תשמ"ט. תיאור: [14], רלא ע’ : פקסימיל ; 22 ס"מ. הערה: כולל צילום שער המהד’ הראשונה משנת תקנ"ו. אודות כת' א Bible. Esther -- Commentaries מחבר שותף אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659?-1729